Lom ze

Artwork ices rau GOMH Singles!!!

Artwork ices rau GOMH Singles!!!

Admin

Lub ob hlis ntuj 14th, 2016

0 Comments

Noj peb caug hnub Valentines, nyob ntawm no ';s ib sneak ncov ntawm daim duab hau rau lub singles ntawm Ian';s yavtom ntej";Graffiti rau kuv lub plawv"; quadrilogy!

Graffiti On My Heart -  Cover Art for the single from the four part music video film by Ian Erix .

Graffiti rau kuv lub plawv –; Cover Art for the single from the four part music video film by Ian Erix .

Lus raug kaw.