ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

IanErix_0357

Γενικές Υποθέσεις -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
Πληροφορίες για δημοσιογράφους -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
Touring -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
Οδός Team: promotions@ianerix.com
Κορίτσι: merch@ianerix.com
Fan eMail: muttarmysoldier@ianerix.com