ຕິດ​ຕໍ່

IanErix_0357

ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ວິ​ຊາ​ການ -
Gareth Primrose for Prime Media:
garethprimrose@ymail.com
cc:business@ianerix.com
ການ​ສອບ​ກົດ -
James Carter for Keinhauser &; Smythe PR
business@ianerix.com
cc: media@ianerix.com
ທັດ​ສະ​ນະ -
Goran Lykke for Otis Reed Holland:
booking@ianerix.com
ທີມ​ງານ Street: promotions@ianerix.com
Girl: merch@ianerix.com
ພັດ​ລົມ​ອີ​ເມລ​໌: muttarmysoldier@ianerix.com