رویداد

قطره, ژاپن!
16
نوامبر
2014

قطره, ژاپن!

  • محل سکونت:Tokyo, ژاپن
  • محل برگزاری:مرکز Harajuku

دان ';تی از دست زنده ایان Erix در توکیو!