ກິດຈະກໍາ

ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ, ຍີ່​ປຸ່ນ!
16
Nov
2014

ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ, ຍີ່​ປຸ່ນ!

  • ສະຖານທີ່:Tokyo, ຍີ່​ປຸ່ນ
  • ສະຖານທີ່:Harajuku Center

Don ';t miss Ian Erix Live in Tokyo!