ຈົດ​ຫມາຍ​ຂ່າວ

ຂຽນ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ອີ​ເມລ​໌​ຈາກ Ian ERIX ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ສະ​ເພາະ​ແຕ່​ຂ່າວ​ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ!